Blog Image

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Att skapa möjligheter…

Uncategorised Posted on Tue, October 13, 2020 00:42:00

Det händer emellanåt att jag får mejl från människor som haft stor behållning av den här bloggen, vilket är oerhört glädjande! Dels är det kul att andra får utbyte av alla de timmar jag lagt ned på texterna här, men det är också skönt att höra att bloggen fortfarande fyller en funktion trots att det numer är väldigt sällan jag publicerar nya artiklar. Generellt har ju information på internet ett ganska kort ”bäst före”datum idag. Den här bloggen har funnits i över sex år, och aktivitetsnivån kulminerade för ett antal år sedan.

Internet och sociala medier kan vara jättebra kanaler att sprida information om stav, och det har kanske varit min viktigaste kanal genom åren. Men, jag märker även att dessa kanaler på något underligt sätt kan fungera som ett hinder, och att det finns en paradox! Samtidigt som alltfler känner till stav och har fått möjlighet att ta del av bra information om traditionen och visat intresse i stav, så verkar det vara svårare att få många av dessa att ta steget över till aktivt utövande. Det blir lätt att man fastnar i teoretiska funderingar omkring stav. Det är gott så, och det bidrar säkert till intern utveckling hos den som ägnar sig åt detta. Men att fastna i teorins värld är extremt begränsande jämfört med aktivt utövande.

Bloggens låga aktivitetsnivå skall alltså inte tolkas som ett tecken på att jag är inaktiv, tvärtom är jag minst lika aktiv som någonsin. Min fokus däremot ligger på att få saker omkring stav att hända i verkligheten, det är genom aktivt utövande som stav kan bevaras och vitaliseras och verkligen bli värdefullt för utövaren.

Både jag själv, och de andra aktiva utövarna här i Sörmland, är alltmer fokuserade på att skapa möjligheter och potential för andra att ta till sig traditionen och vara med och vitalisera den. För fjärde året i rad hyr vi en gymnastiksal i Strängnäs, syftet är att möjliggöra aktivt utövande under vinterhalvåret. Genomsnittligt tränar vi tre timmar i veckan, och totalt är det minst 70 träningstimmar under vinterhalvåret.

Den här säsongen har vi hyrt den största och mest centralt belägna träningslokal vi haft hittills, den ligger bara några minuter från tågstationen. Givetvis får vi även högre hyra på en sådan här lokal, men det skapar bättre möjligheter både för de som bor inom vårt närområde och de som finns längre bort att utöva stav. Det var dessutom nödvändigt att välja en större lokal eftersom vi haft en tillväxt bland de aktiva utövarna under de senaste halvåret.

Strängnäs är unikt i och med att vi kan erbjuda regelbunden och öppen stavträning till i princip vemsomhelst som har ett genuint intresse. Detta har i sin tur lett till att intressenter i andra städer runtom i Mälardalen ofta reser hit för att ta del av våra aktiviteter.

Vi skapar alltså förutsättningar att på ett enkelt sätt ta del av en unik skandinavisk tradition som in i vår livstid varit sluten och reserverad för en mycket begränsad krets. Men oavsett hur utvecklande och intressant träning vi än erbjuder; så är det upp till de som är intresserade att själva ta initiativet till att komma och prova på.

Traditionellt utgjorde stav en läroplan som var exklusiv och reserverad för Hafskjoldsätten, och inom släkten så lade man bara tid på de elever som visade eget engagemang och som tog eget ansvar. Man ödslade inte tid på de som var omotiverade, dem lämnade man vid vägkanten.

Stavs traditionsbärare, Ivar Hafskjold, insåg att det enda sättet att säkra traditionens fortlevnad var att lära ut stav utanför den egna släkten. Jag känner att det enda sättet jag kan visa tacksamhet över att ha fått ta del av stav, är genom att föra gåvan vidare till andra. Genom att föra kunskapen vidare skapas positiva möjligheter för andra människor, samtidigt som man bidrar till traditionens välmående.

Det har aldrig känts rätt för mig att sitta och hålla på stav för mig själv, stav är för viktigt och för bra för att sitta och ruva på! Stav är stort nog att rymma många människor och perspektiv. Därför har jag lagt minst lika mycket tid på att föra kunskapen vidare som jag har lagt på att förkovra mig själv i stav. Men med det sagt så har jag förkovrat mig själv genom att föra kunskapen vidare.

Stav är en kunskapstradition som handlar både om att lära och att lära ut, och ibland lär man sig mer av att lära ut än att studera på egen hand. Ganska ofta blir eleven kanske utan att inse det lärare åt sin lärare. Eleven erbjuder andra perspektiv och nya infallsvinklar som berikar läraren. Läraren måste också anpassa sig till elevens förutsättningar, vilket även ger en praktisk förståelse för de fem arketypiska personligheter som är en essentiell del av stav.

Jag märker att de som tränat med mig under ett antal år delar kallet att skapa möjligheter för andra att ta del av det de lärt sig. Dessutom har de idag nått en nivå att de är hyfsat kvalificerade instruktörer på egen hand, vilket innebär att vi har ännu större möjligheter att ta emot ytterligare elever. Vilket i sin tur skulle innebära bättre möjligheter för mina elever att utveckla sig själva. Det är alltså bra för alla involverade att stav blir tillgängliggjort för fler.

Men, även om vi öppnar upp oss ur en aspekt, så tycker jag att vi skall försöka hålla på det andra traditionella påbudet så gott det går. Jag ser inget egentligt utbyte av att lära ut till folk som inte är motiverade. Varken jag, eleven eller traditionen har någon egentlig behållning av att investera tid i något som inte leder någon vart. Genom bloggen och genom mailkontakt så har du alla förutsättningar att få kunskap om stav, men du har inga egentliga förutsättningar att verkligen lära dig stav, eller att göra det till en integrerad del av ditt liv.

Jag lägger ingen värdering i vilken engagemangsnivå och tid någon väljer att lägga på stav, det är upp till var och en, stav är inte heller för alla. På något fantastiskt sätt verkar stav även vara selektivt med vilka individer som traditionen tilltalar, de flesta som blir aktivt engagerade verkar även ha något att erbjuda.

Jag har dessutom insett att jag blir allt mindre benägen att svara utförligt på teoretiska frågor om stav via korrespondens. Jag brinner heller inte lika starkt för att skriva djuplodande inlägg om stavs systematik och struktur. Traditionellt var tanken aldrig att man skulle prata om stav, tanken är att man skall utöva, uppleva och absorbera stav och försöka integrera så mycket av vetskapen som möjligt i sin egen essens.

Utöver de träningstillfällen som nämns i texten så har vi fler nyheter som kommer kommuniceras när tiden är mogen, även dessa nyheter handlar om att skapa bättre förutsättningar för stavutövande. I Sörmland skapar vi alltså förutsättningar för dig att skapa egna förutsättningar att ta del av stav! Mer än så kan vi inte göra, och mer än så bör vi inte heller göra.Stavhistoria – och pandemi

Uncategorised Posted on Mon, March 23, 2020 01:19:16

Bakgrund

Jag har tidigare inte velat skriva så mycket om stavs historia, då det av många orsaker inte känts relevant. Jag har inte ansett att det tillfört något av egentligt värde. Men i och med den pandemi vi befinner oss i nu, så finner jag att stavs historiska sammanhang är relevant för att ge ett perspektiv på rådande situation. Som brukligt på min blogg, så är det första gången mycket av detta beskrivs i text, och så vitt jag vet har ingen annan tidigare beskrivit kopplingen till den medeltida pandemin.

En sak som vår traditionsbärare Ivar ofta har återkommit till är tidskonceptet inom stav, och hur det skiljer sig från vår samtida syn på tid. Inom stav tenderar man att se saker ur ett betydligt längre perspektiv. Och Ivar har nämnt hur man inom hans släkt hade ett väldigt udda förhållningssätt till tid. Ivars släktingar kunde tala om händelser i ordalag som ”vi brukade…”; som om det skett alldeles nyligen. Men, när Ivar frågade vidare och ställde följdfrågor, så kom det fram att de pratade om saker som skett hundratals år tidigare. Ju längre tid jag hållit på med stav, ju mer har jag insett att även jag har drabbats av detta udda sätt att tänka, jag drar ofta tankeparalleller mellan saker som händer nu, och saker som skedde för hundratals år sedan. Så kommer jag även att göra i detta blogginlägg.

För att detta blogginlägg ska förstås och vara relevant, så måste man nog vara införstådd i att jag är övertygad att stav är någonting väldigt gammalt. Jag försöker inte övertyga någon annan om den saken, det är inte relevant egentligen. Men det är relevant för texten att förstå att detta är mitt perspektiv.

Stavs historia

Det är många olika saker som ligger till grund för att jag daterar stav som gammalt, och jag gör det utifrån ett ganska rationellt och i grunden vetenskapligt perspektiv. Stav har varit en del av mitt liv i över 20 år, och jag har under perioder ägnat mig åt ganska djupgående studier av stav. Jag har verkligen skärskådat olika aspekter av traditionen. Inom vissa områden av stav är jag nog att betrakta som den främsta auktoriteten, då ingen har djupstuderat dem lika ingående som jag.

Många delar av traditionen kan man bara finna paralleller till om man går väldigt långt tillbaks i tiden. En viktig komponent i detta är stavs integrerade runkalender, som jag beskrivit ingående på min engelska blogg. Denna kalender utgör ryggraden av systemet, och allting har systematiserats utifrån denna. Den här typen av kalender dog ut omkring år 1700 i Norge, när man införde den Gregorianska kalendern. Efter det fanns varken syfte, kunskap eller behov av att skapa ett system baserat på den här typen av kalender. Faktum är att det inte finns något enda exempel på en modern kalender av denna typ, lägger man även till den enorma integritet denna kalender har så blir det svårt att sluta sig till någon annan tanke än att den är väldigt gammal. Det kan vara på sin plats att nämna att jag personligen var helt övertygad om att kalendern var ett sent tillskott till stav, tills jag började studera den mer ingående. Det var varken första eller sista gången stav gett mig en smäll på fingrarna.

En annan viktig del i min datering av stav är givetvis traditionsbärarens långa släkthistoria, vilket egentligen inte bevisar någonting annat än att det skapar ett sammanhang. Traditionsbärarens släkt, och den släktgård de har ett symbiotiskt förhållande till, nämns för första gången i Norska skriftliga källor i mitten av 1300 talet. Men, gården i sig är betydligt äldre än så; om man skall tolka släkten och gårdens äldre namn Haskoll, så måste man gå tillbaks till fornnordiskt språk. Hóskollr, betyder enligt språkvetarna ”grå kulle”, och syftar på det berg och den fornborg som ligger på Hafskjoldsättens historiska mark. Namnen Hafskjold och Haskoll har genom århundradena skiftat både på gården och släktens medlemmar, ibland benämns de som Haskoll och ibland som Hafskjold.

Intressant att notera i detta är att den fornnordiska språkvetaren Jackson Crawford menar att adjektivet hóss, tillskrivs människor och att det syftar på en äldre gråhårig man. Detta passar väldigt bra med Hafskjoldsättens muntliga och mytologiska historia, som menar att fornborgen byggdes på order av den man/gudomlighet som grundade släkten, och som gick under namnet Hóss. Namnet syftar således inte på den grå kullen i sig, utan snarare på att det är den grå´s kulle.

Har man basala kunskaper i fornnordisk mytologi, så är det säkert inte svårt att lista ut vem som gömmer sig bakom det beskrivande binamnet Hóss. Men, värt att nämna är att detta namn på denna gudomlighet är unikt för stav.

Man kan givetvis ifrågasätta att denna proveniens har någon relevans för stav om man känner för det. Men, man kan ju konstatera att det inte är många som faktiskt härstammar från en släkt, och en gård, som är namngiven efter en fornborg från folkvandringstid; och där namnet enligt släktens mytologi tillskrivs en norrön gudomlighet. Det skapar oavsett ett ganska starkt sammanhang.

Utsikten från “Hóskollr”, juli 2015. (C) Roland Zerpe

Hur kunde då stav bevaras?

Om man sluter sig till att stav är gammalt, så uppstår givetvis nästa frågeställning. Hur kunde någonting sådant här överleva intakt under århundradena? Vi känner ju inte till andra exempel på så omfattande och välbevarade levande och muntliga hedniska traditioner.

När vi undersöker detta, så hamnar vi återigen i mitten av 1300 talet och det som i Norge kallas den stora mannadöden, nämligen pesten. 1349 angör ett skepp Bergen och därifrån sprids sjukdomen över Norge. Pesten slår stenhårt mot Norge, betydligt hårdare än i Sverige. Speciellt hårt slår pesten mot den norska kyrkan.

I Lierbygden där stav traderats, så utraderas stora delar av den kyrkliga organisationen, en präst kan helt plötsligt gå från att ansvara för ett stift till sex stift! Detta beror på två saker, dels att prästerna i de andra stiften dött, dels för att han behöver skatteunderlag från fler stift till att försörja sin verksamhet! Skatteunderlaget har totalt kollapsat beroende på den stora dödligheten.

Till skillnad mot Sverige, så har Norge väldigt detaljerade gårdsregister, där många gårdar har en dokumenterad historia som går tillbaks till Vikingatiden. Detta beror sannolikt på att Norge har betydligt mindre odlingsbar mark än Sverige, det finns bara ett begränsat antal platser där man på ett praktiskt gångbart sätt kan bedriva jordbruk. Norges geografi kan även ha tillskyndat den stora spridningen av pesten, eftersom folk naturligt rör sig i dalgångar och på mindre ytor. Under pesten så är det många gårdar som faller ifrån, och där driften upphör! Närmare hälften av alla gårdar i Lierbygden försvinner, och vissa av de gårdar som läggs i träda är inte i drift igen fören i slutet på 1500 talet. Det saknas dessutom arbetskraft överallt. Den här delen av Norge befinner sig alltså i total recession och återhämtar sig inte på närmare 200 år.

Det mänskliga behovet, kyrkans förtryck och kyrkans bidrag

Människor har alltid haft ett andligt behov, detta är speciellt tydligt i perioder av oro och när många dör. Om det inte finns en kyrklig organisation närvarande som kan tillfredsställa detta behov, så är det klart att folk är mer benägna att behålla sina gamla seder och bruk och tankesätt. Speciellt om inte kyrkan har kraft nog att förfölja och undantrycka konkurrerande verksamhet.

När kyrkan har återhämtat sig i början av 1600 talet så kommer förföljelserna som på beställning, och enligt den muntliga historien inom Hafskjoldsläkten, så sätter kyrkan hårt mot hårt och biskopen i Oslo går till frontalangrepp och driver familjen från deras gård. Orsaken är att han får nys om att de inte är ”goda kristna”. Det tar dem enligt berättelsen 40 år innan de genom diplomati via en mäktig anförvant lyckas återfå gården. Jag har inte lyckats hitta något som styrker detta i historiska källor, annat än att det nämns att gården vid något tillfälle just tillhört biskopen i Oslo.

En annan notis till detta är att en annan biskop av Oslo, 1500 tals biskopen Jens Nilssøn, var en mycket noggrann reseskildrare som detaljerat beskrev sina resor i Norge, genom honom har man ganska omfattande beskrivningar av gårdar och byar i Norge under sen medeltid. År 1595 passerar han Haskoll och nämner gårdens geografi ganska detaljerat, samt en intilliggande ödegård; som man får förmoda är utslagen till följd av pesten.

Jens Nilssøn var dessutom samlare av fornnordiska manuskript. Bland annat gjorde han en avskrift av manuskriptet Jǫfraskinna, som är en av de mest kompletta handskrifterna av Snorre Sturlassons Heimskringla. Denna insats räddade detta manuskript till eftervärlden eftersom originalet försvann i den stora branden i Köpenhamn år 1728. Så, även om vi som ägnar oss åt hedendom i olika former har all rätt att ha en negativ hållning mot kyrkan, så finns det även exempel som Jens Nilssøn, som gjort ovärderliga bidrag.

Lärdomar

Den pandemi vi drabbas av nu är ingenting jämfört med pesten på 1300 talet. Vi har bättre kunskap och bättre hygien idag, och vi har således helt andra förutsättningar till att skydda oss. Men, den historiska kunskapen om den stora manna-döden i Norge kan mycket väl förklara varför de agerar mycket skarpare än vad vi hittills gjort i Sverige när det gäller Covid-19.

Sannolikt kommer vi att ha en ganska tuff period framför oss, vi är inte vana vid sådant här. Redan nu, i inledningsskedet så ser man hur andlighet och spiritualitet i olika former blir allt viktigare för människor. När världen skälver så är vi mer benägna att vända oss inåt och nedåt och bortom de enkla och torra faktiska förklaringarna.

Jag personligen är helt övertygad om att vi inte hade haft stav idag utan denna katastrof; pesten blev en oönskad bundsförvant med stav, ingenting ont som inte för något gott med sig. Kanske kan dagens pandemi skapa förutsättningar för en ny form av andlighet och ett sökande hos människan?

Vi står inför en potentiell lågkonjunktur som ett resultat av denna pandemi, kanske den kraftigaste i mannaminne. Säkerligen inte lika kraftig och långvarig som den i Norge på medeltiden, men likväl; när folk inte har ett jobb att gå till så ger det möjligheter för dem att ägna sig åt annat som ger deras liv mening. Kanske något som är mer gynnsamt för dem på lång sikt? Åtminstone om man jämför med den jakt på status och pengar som många har varit helt upptagna av under sina vuxna liv. Vi är många idag inom den moderna nordiska hedendomen som står beredda ifall det uppstår en efterfrågan och behov av nordisk andlighet.

Den hemska situation vi befinner oss i, har redan nu tvingat samhället att slå på bromsen, och många har nog fått ett uppvaknande. Miljöförstörande verksamheter står still, och det globala samhället är satt på undantag när gränser stängs och nationer sluter sig. Men, så länge vi har mat på bordet och har vår hälsa, så har vi alla förutsättningar att leva goda liv. Vi kanske till och med får bättre förutsättningar när samhället saktar ned?

Det moderna samhället har varit i stort behov av en nödbroms de senaste sjuttio åren, det här är kanske på det mest fredliga och minst blodiga sett det kan ske?Varför träna stav?

Stav Posted on Fri, January 03, 2020 14:14:20

Jag har inte skrivit något inlägg om fördelarna med att utöva stav, även om jag har nämnt saker i förbigående i andra blogginlägg. Så jag tänkte utveckla det lite mer i detta inlägg, med betoning på de hälsofrämjande aspekterna.

För den som vill lära sig kampkonst som utgår från ett skandinaviskt perspektiv så är stav ett väldigt bra alternativ. Speciellt för den som känner en dragning till förkristen nordisk andlighet så erbjuder stav något helt unikt, nämligen en kampkonst som är sammanvävd med detta, och där det fysiska uttrycket endast är en manifestation av gammal nordisk filosofi.

Allt inom stav utgår från runställningarna, en välstrukturerad ritual där man helt enkelt formar runor med kroppen. Vid första intryck så påminner denna övning om Tai Chi, och syftet är nog ungefär detsamma. Runställningarna mjukar upp kroppen och programmerar in naturliga rörelsemönster. Det är dessutom en andningsövning som lär en att andas korrekt och öva upp lungorna. Runställningarna är väldigt meditativa och kan beskrivas med det moderna begreppet mindfulness.

Rörelserna i runställningarna lägger sedan grunden för kampkonsten inom stav. En annan viktig komponent inom stav är de grundhugg som man använder till att öva in huggmönster och lära sig korrekt huggteknik. Även stora delar av stavs fotarbete lärs via våra grundhugg. Grundhuggen är inledningsvis ofta utmanande för moderna människor, då vi inte är vana att jobba med kroppen på detta sätt. Man har ofta svårt att förflytta vapnen på korrekt sätt, speciellt i kombination med fotarbetet. Dessa övningar hjälper oss att skapa nya kopplingar i vår hjärna och vi utvecklar vår motorik. Grundhuggen lär oss att använda vår kropp på ett annat sätt. Även grundhuggen är meditativa och korrelerar med vår andning.

Grundhuggen är inte speciellt fysiskt ansträngande, och de belastar inte kroppen så hårt, de flesta klarar av grundhuggen. Samtidigt ger grundhuggen stort fysiskt utbyte och de stämmer väl med det moderna begreppet ”core träning”. Genom grundhuggen tränar vi fina muskler både i ben och i rygg, och grundhuggen tvingar oss att lyfta på axlar och röra ryggen på sätt som många inte gör idag. Därmed öppnas flödet av megin, eller livskraft, upp i kroppen. Även det vi benämner som mått, alltså fysisk styrka, utvecklas genom denna träning. Grundhuggen och runställningarna kommer att påverka hur man rör sig i vardagen, och utveckla ett naturligt rörelsemönster som är hälsofrämjande och som inte sliter på kroppen. Många av oss sitter idag för mycket stilla, och stavträningen är en perfekt motpol till detta.

Nästa steg i stavträningen är tvåmanna-former där en person angriper och en försvarar sig utifrån givna mönster. Dessa tvåmanna-former bygger helt på de fem maskulina personlighetstyperna inom stav; träl, karl, herse, jarl och kung. Alla rörelser som används utgår från grundhuggen och runställningarna. Här lär sig utövaren att se mönster och bedöma avstånd och tid. Tvåmanna-formerna lär oss balans och att maximera vår räckvidd, man lär sig att förstå sin kropp i tredimensionell rymd och hur man kan utnyttja detta till vår fördel. De fem personligheternas perspektiv lär oss också olika metoder att använda i vårt möte med andra människor, de kan appliceras både i fredliga möten och i konflikter. De fem metoderna ger oss ett filosofiskt utgångsläge när det gäller konflikthantering.

Stav är en unik kampkonst, som har beröringspunkter till både mindfulness och coreträning. Dessutom innehåller stav meditativa inslag och andliga tankegångar. Den som vill kan även se stav som en allomfattande religion; även om stav inte stipulerar att utövaren måste välja detta perspektiv.

Man behöver ingen speciell utrustning för att träna stav, det räcker med just en stav som man lätt kan göra själv eller köpa färdig i en kampsportsbutik. Ålder är inte heller avgörande, tvärtom kanske det kan vara en fördel att vara lite äldre när man börjar träna stav.

Eftersom det inte är en extremt fysiskt krävande kampkonst, så är det inget hinder om man initialt har dålig fysik. Stav kan säkert även vara lämplig att använda vid fysisk rehabilitering, men givetvis bör man då vara försiktig. Jag skulle även rekommendera stavträning för den som lider av utmattningssyndrom eller stress, jag tror att stav faktiskt har hjälpt till att reducera mina egna stressnivåer och därmed hjälpt mig att hålla bättre fokus på mitt arbete och övriga privatliv.

Tyvärr är inte stav så lättillgängligt i Sverige, det finns en aktiv träningsgrupp i Strängnäs, så om man bor i Strängnästrakten och finner stav intressant så har man extrem tur! Då finns det väl inget att tveka över? Det är väl bara att ta kontakt och fråga om det finns möjlighet att prova på?

Om man däremot bor annorstädes så får man istället hoppas att det arrangeras något nybörjarseminarium på lämpligt avstånd inom en snar framtid. Om någon är tillräckligt angelägen för att arrangera ett sådant seminarium någonstans, så kan man också höra av sig för att diskutera förutsättningarna!Tacksamhet

Uncategorised Posted on Tue, December 17, 2019 16:27:35

Med det här inlägget vill jag försöka beskriva vad det är jag själv finner fascinerande och spännande med stav.

På den här bloggen har jag ofta skrivit faktabaserade inlägg, men färre subjektiva inlägg där jag beskriver mina egna känslor, intryck och upplevelser. Jag har upplevt att mina inlägg ibland framstått som lite torftiga.

Det är nitton år sedan jag första gången träffade vår traditionsbärare, det innebär att stav har varit en del av mitt liv mer än en kalendercykel enligt stavs tidräkning. Jag har inte alltid varit den bästa studenten, men jag har alltid känt att stav behöver bevaras, vitaliseras och spridas till fler människor.

Redan tidigt kände jag ett ansvar för att sprida stav, och bidra till att traditionen överlever. Men jag kände inte att jag ville lära ut. Jag var inte bekväm med tanken. Men både att lära och att lära ut är väsentliga aspekter av stav, vilket beror på att stav´s struktur och helhet utgår från jarlklassen. Jag är tacksam över att stav mer eller mindre har tvingat mig att undervisa inom traditionen. Det är väldigt givande dels att se sina adepter utvecklas, men man får minst lika mycket i gengäld. Det spelar ingen roll om man undervisar absoluta nybörjare, eller mer erfarna individer; varje bra undervisningstillfälle ger säkerligen läraren lika mycket i gengäld som eleverna.

En sak som är avgörande för mig när det gäller stav är att systemet skapar en sammanhållen helhet och struktur som gör nordisk andlighet begriplig och relevant. Man behöver inte försöka pussla ihop olika aspekter, utan man får ett paket som man kan jobba med. Allt från runor, klasser, högtider, och mytologi och praktiska aspekter återfinns i en och samma struktur inom stav.

Jag finner det också fascinerande att stav erbjuder en solid struktur, utan att för den sakens skull tvinga på utövaren dogmatiska och inlåsande tankesätt. Istället kan stav beskrivas som en karta som pekar på olika områden man kan studera, och varje individ är fri att följa den stig på kartan som tilltalar dem.

Jag uppskattar att stav genom de olika klasserna eller personligheterna erkänner olika perspektiv och olika tankesätt. Stav ser också olika tankesätt som en essentiell del av ett livskraftigt samhälle eller sällskap. Stav lär utövaren att uppskatta olika perspektiv, även när man inte förstår dem fullt ut. Det skapar acceptans och tolerans för olika människor, och deras behov och tankesätt. Det motverkar även inskränkthet och skapar ett öppet sinne.

Stav är i sin yttersta form en religion, med allt vad det innebär. Men, den tvingar inte på utövaren att vara religiös, utan alla följare får välja det perspektivet man själv vill. Man kan se stav som religion, filosofi, andlighet, kampkonst eller mindfulness; stav accepterar alla dessa perspektiv.

Det är befriande för individen att stav hjälper utövaren att få förtroende för sin egen tankeprocess, och därmed förhålla sig kritisk till etablerade sanningar och dogmer. I vår tid behöver väldigt många människor frigöra sig från påtvingade tankemönster. Låsta tankemönster och enkelspåriga doktriner har lett till mycket lidande genom tiderna.

Jag uppskattar att stavs historik på många sätt är ganska klar, man vet var traditionen har sin hemvist och i vilken miljö den har traderats. Stora delar av stav går även att datera rent religionshistoriskt. Samtidigt är stavs ursprung till stora delar mystiskt och rent av mytiskt. Detta skapar en spänning som jag tror att de flesta andliga traditioner mår bra av. Vi kan inte namnge så många historiska utövare, men vi kan likväl uppskatta vad de har fört vidare till oss, det skapar en tacksamhet; och det blir också viktigt att föra gåvan vidare till kommande generationer.

Inom många esoteriska traditioner spelar geometrin en viktig roll, så även inom stav där denna geometri utgår från runorna. Det unika med stav är att det finns ett fysiskt uttryck för denna geometri, och ett praktiskt tillämpningsområde. Inom stav lär man sig inte geometrin främst genom att rita kuber på papper och filosofera omkring dem, utan man lär sig att applicera geometrin genom sin egen kropp via runställningarna; för att sedan realisera geometrin genom kampkonst. Genom detta blir stav praktiskt verkligt. Det praktiska gör att vi manifesterar det andliga i vår verklighet, vilket också kan uppfattas som att man genom verkligheten manifesterar det andliga.

Genom att stav balanserar mellan det praktiska och det andliga, så får man hela tiden insikter av mytologi och andlighet genom det man gör. Genom det praktiska får man insikter om gudomligheter och den underliggande verkligheten på ett konkret sätt.

Det har varit frustrerande att se hur många människor blir mentalt blockerade så fort de hör talas om stav. Även om de inte vet någonting alls om stav, så verkar de känna att de högljutt måste protestera och komma med nedlåtande superlativ. Men, när jag tänker efter så är jag även glad att stav har en inbyggd spärr som gör att det endast verkar tilltala intellektuella människor. Det hade varit långt mer besvärande om alla dess inskränkta och lättriggade individer efterfrågade undervisning, och det hade säkert kunnat leda till att hela grunden inom stav eroderades.

Jag är glad över alla de intressanta diskussioner jag haft med stavutövare om olika ämnen, en väldigt stor andel stavutövare verkar ha högre bildning, på våra arrangemang trängs allt från religionshistoriker till ingenjörer och intressanta samtalsämnen råder det aldrig brist på. Jag känner en stor glädje över alla intressanta människor jag träffat genom att jag ägnat mig åt stav.

Oavsett om vi utgår från ett religiöst perspektiv, filosofiskt eller praktiskt i form av kampkonst; så är stav den väg som jag har valt. Men stav är också den väg som har valt mig. Jag är tacksam över att ödet visade mig på denna väg, och jag är tacksam över att jag hade förståndet att följa denna väg och inte låta mig avskräckas av de negativa röster som alltid funnits i periferin.

Men i slutändan har jag endast haft möjlighet att ta del av stav, tack vare att vår traditionsbärare valde att bryta släktens tabu genom att undervisa utomstående. Så till sist vill jag komma med en uppmaning! Bryt mot de oskrivna reglerna, våga följa den väg du ser som inte andra ser. Våga vara banbrytande och gör det du känner är rätt, våga se din egen väg.Runorna, en nyckel till många dimensioner!

Stav Posted on Sun, November 03, 2019 01:56:11

En sak som fascinerar mig oerhört med stav är dess utbildningsmetodik och sättet att överföra kunskap från en person till en annan; där läraren egentligen ger eleven kunskap om hur den med hjälp av stavs metodik och sin egen kropp och sinnen kan utbilda sig själv.

Idag är en stor del av allt lärande en- eller tvådimensionellt. Det skrivna ordet är en ovärderlig resurs för människan, och en förutsättning för högkulturer där man behöver kunna förmedla och sprida information. Men samtidigt är text endimensionell, du läser det enkelriktat från ena hållet till det andra, i vår kultur från vänster till höger. Det faktum att vi bryter raderna för att kunna fylla sidor på ett effektivare sätt ändrar egentligen inte grundförutsättningarna. Text är endimensionell, men utan radbyten skulle textmassan sannolikt bli ohanterbar.

Ett problem med text är att den är statisk, det som står där idag, står där i morgon; och även om texten överlever i tusentals år så ändras den inte. Text tar inte hänsyn till olika läsares mentala förutsättningar att ta till sig information, olika läsare tolkar helt enkelt text på olika sätt. Text tar inte heller någon notis om läsarens andra förutsättningar, exempelvis hur kulturellt sammanhang eller språkkunskap påverkar mottagarens förståelse. Text har inte heller olika tonlägen eller andra subtila aspekter som underlättar för mottagaren, text kan inte heller korrigera eller skicka subtila signaler ifall någon missförstår dess innebörd.

För att överbrygga en del av begränsningarna med text så illustrerar vi dem gärna med bilder, eller diagram som hjälper läsaren att tolka textmassan. Inte sällan är det så att dessa illustrationer snarare förvirrar än underlättar. För samma sak gäller här, våra hjärnor har olika perspektiv och synsätt, och illustrationerna tar inte hänsyn till dem. Det finns exempelvis gott om exempel på hur människor med olika kulturell bakgrund kan tolka grafiska bilder på totalt skilda sätt. Men likväl, när man illustrerar en text så utökar man dimensionerna; och en illustrerad text erbjuder läsaren två dimensioner. Utöver den endimensionella texten, får man även ta del av bilder som man kan tolka både i höjdled och i sidled.

Om man har förutsättningarna att ta till sig den komprimerade kunskap som texten erbjuder, så kan man åter extrahera den kunskap som finns inkodad i texten till tredimensionell kunskap eller rent av till fyrdimensionell kunskap. Men, detta är inte alltid helt okomplicerat, och i vissa fall är det helt enkelt inte möjligt att göra, eftersom vi inte har de nycklar som krävs för att extrahera kunskapen.

Stav har ett helt annat utgångsläge, grunden är att man lär sig runorna med den egna kroppen i ett tredimensionellt universum. Behöver man skriva kan man sedan komprimera runorna till endimensionell nivå. Utövar man däremot stavs kampkonst tillkommer genast fler dimensioner omkring runorna, exempelvis tid; som ofta räknas som den fjärde dimensionen.

Genom kampkonsten inom stav, lär man sig att utnyttja runornas tredimensionella egenskaper maximalt. När man ser stavutövare träna i grupp så blir det oerhört tydligt att det är den som har bäst förståelse för runorna i relation till den tredimensionella rymden som har störst fördel. Den placerar sig både rätt och skaffar sig fördelar i form av räckvidd och starka positioner.

Stavs illustration av Urds väv.

Redan när man lär sig runställningarna finns en aspekt av tid, alltså den fjärde dimensionen; men ju mer man utövar kampkonsten ju viktigare blir tidsperspektivet. Man lär sig nyttja tiden till sin fördel, och man lär sig genom praktisk erfarenhet att tid i praktiskt hänseende är relativ. Som försvarare behöver du inte anpassa dig till angriparens tidsperspektiv, tvärtom så är det en fördel om du tvingar angriparen att förhålla sig till din tid.

Den yttersta kunskapen man får genom stav är nog egentligen den kunskap som ligger bortom systemet, systemet lär en endast att hitta informationen genom sin genialiska metodik. När man sedan har hittat kunskapen och tagit den till sig så blir den en naturlig del av ens egen essens, man utgår från den naturligt i alla delar av ens tillvaro.

En viktig aspekt som gör lärandet effektivt är dock att man hoppar över de första två dimensionerna och direkt erbjuder eleven att ta del av dimension tre, och kort därefter dimension fyra. Därutöver finns det andra aspekter av stavs praktiska kampkonst som man säkert kan härleda till ytterligare dimensioner om man så vill.

Ovanstående förståelse är i praktiken orsaken till att jag själv får allt svårare att motivera mig att skriva om stav, jag ser hur begränsat text är i förhållande till praktiskt utövande. Många vill nog att jag skall skriva mer, och vissa önskar till och med att jag borde skriva en bok. Men jag uppfattar inget entydigt stöd för att min produktion av endimensionell text har bidragit till att fler utövar stav. De utövare som tillkommit sista åren verkar förvisso ha kommit i kontakt med sådant jag skrivit, men de behövde inte läsa speciellt mycket innan de bestämde sig för att även fysiskt prova på stav. De som efterfrågar mer text än det jag redan skrivit kanske har ett allmänintresse, men jag tvivlar på att de kommer utvecklas till några utövare.

En annan sak jag finner fascinerande är att vissa avfärdar stavs proveniens baserat på att vi utövare inte kan presentera historiska manualer om stav, vilket visar deras egna begränsningar. För om man har tillgång till en tredimensionell manual som man alltid bär med sig och som man lätt kan lära ut till nästa generation, vad är då värdet i att reducera den manualen till en dimension?

Dessutom är frågan varför någon skulle låta en levande tradition stagnera genom att låsa den på papper. Jag har själv sett hur papper begränsar folks egen analysförmåga och hur skriven information stoppar dem från att bearbeta och ta till sig kunskap, de lyssnar inte och tänker inte; utan de skriver ned saker i sina anteckningsblock som de senare avser att återkomma till. Problemet uppstår när de aldrig återkommer till informationen, alternativt har glömt vad de hört så att de inte längre kan tolka det som står i deras egen text.

Sedan kan jag tänka mig att en och annan som läst denna text finner påståendena om runor som medel att lära sig kampkonst och en förståelse för tredimensionell rymd är rent trams. Men detta beror på att de projicerar sina egna begränsade perspektiv på runorna. För oss som utövar stav så är det tydligt att runorna fungerar så pass bra för detta ändamål att det blir svårt att avfärda det som en efterkonstruktion eller en slump. Men även om så är fallet, så spelar det ju inte oss någon praktisk roll. Det enda som betyder något är att det fungerar; vilket i sig också är ett vittnesmål för hur runorna utifrån ett stavperspektiv särskiljer sig från andra skriftspråk.

Jag är övertygad om att det har varit värdefullt att skriva om stav eftersom det har spridit kunskap om stav till fler. Men text berättar på sin höjd om en metodik som i sin tur kan ge oss kunskap. Genom texten hamnar vi ytterligare ett steg bort från den egentliga kunskapen. Det stora utbytet av stav får man när man ser alla lager av verkligheten vecklas ut från dessa tecken som är betydligt mer än bara ett skriftspråk.Skatteverket vs. Sörmlands Stavhov

Stav Posted on Sat, July 06, 2019 01:07:05

I veckan kom beslutet från Skatteverket, hovet får inte behålla sin status som andaktshus. Skatteverket omtaxerar istället Sörmlands Stavhov till en hyrehusenhet.

De som följt bloggen vet att denna process pågått ett tag. Vi har anfört alla argument vi har kunnat, fastigheten är byggd som ett andaktshus, den enda verksamheten som försiggår i fastigheten är av religiös natur. Ritualer som är att se som bön förekommer i fastigheten, vi har övergångsritualer som är att likställa med det kristna dopet. Vi samlas minst en gång i veckan, och vi firar gemensamt religiösa högtider i fastigheten. Fastigheten ägs dessutom av en person som har en roll som är likvärdig en pastor i en kristen församling. Men ingenting har handläggaren på Skatteverket accepterat.

Detta trots att Skatteverkets riktlinjer är tydliga, en fastighet skall taxeras utifrån vilket ändamål den är byggd för, och vilken verksamhet som pågår i fastigheten.

Skatteverket har tagit fasta på att vi uppgett att vi utgör en icke missionerande trosinriktning, som endast vänder sig till de som söker upp oss; vilket i sig beror på att vår trosinriktning åtminstone delvis är att se som fatalistisk. De som är ämnade att följa vår väg kommer att hitta den, utan att vi springer och knackar på deras dörr och tjatar.

Man har även fastnat på att jag beskrev verksamheten som blygsam, vilket jag gjorde enbart för att jag inte kände att Skatteverket hade med vår verksamhet att göra. Utifrån dessa invändningar argumenterar man för att verksamheten i byggnaden inte är av tillräckligt stor samhällsnytta för att kvalificera som specialbyggnad. I min begäran till omprövning menar jag att det knappast kan vara avgörande ifall verksamheten i byggnaden är tillräckligt utåtriktad för att den skall anses vara en kyrkobyggnad. Nyckeltal som antal aktiviteter eller antal besökare kan inte heller vara avgörande. Det enda som kan vara avgörande är syftet med byggnaden och arten av den verksamhet som bedrivs.

Man har hela tiden från Skatteverkets sida ifrågasatt mina argument och därmed tvingat mig att allt mer detaljerat beskriva min religiösa tillhörighet. Under processens gång har jag blivit införstådd i att detta i sig är ett brott mot min grundlagsskyddade religionsfrihet. Myndigheter får helt enkelt inte avkräva folk uppgifter om deras religiösa hemvist. Denna process har sett till att min religionstillhörighet finns väl dokumenterad i offentliga handlingar.

Utifrån argumentationen i beslutet från Skatteverket, så är det tydligt att man utgår i från monoteistiska religioner och deras förutsättningar när man fattat detta beslut. Man är fast i en schablonbild av vad religion är, de flesta religionsvetare är nog överens om att religion idag varken behöver ha en missionsbefallning eller trosbekännelse. Religion kan ha helt andra ramverk, på precis det sätt som nordisk hedendom och stav har.

Argumentationen i beslutet och det faktum att man ändrar fastighetsbeteckningen på Sörmlands Stavhov till hyreshusenhet; skickar en tydlig signal. Man markerar att vår religiösa utövning har lägre status jämfört med monoteistisk trosutövning; samt att endast monoteister har rätt att hålla av staten erkända andaktshus.

Jag ser det som ytterst osannolikt att processen fortsatt ifall jag istället hade varit en pastor inom en frikyrkoförsamling som råkade stå som ägare till ett bönehus. Därför anser jag att även detta är en kränkning och diskriminering som går mot den grundlagsskyddade religionsfrihet vi har enligt regeringsförklaringen. Eftersom jag anser att min grundlagsskyddade religionsfrihet har kränkts på flera punkter så har jag även startat en parallell process omkring detta.

Eftersom jag tillhör en religion som in i det som definieras som modern tid har undantryckts och förföljts, till den grad att dödsstraff har utdömts för folk som ägnar sig åt liknande bruk som det vi gör; så anser jag att kränkningen när man registrerat min trostillhörighet är extra allvarlig. Jag tillhör trots allt en tradition som var sluten och hemlighölls fram till 1992 av just denna orsak. Det faktum att det finns monoteister som är extremt fientligt inställda gentemot polyteistiska trosutövare gör inte saken mindre allvarlig.

Som ni förstår kommer jag inte vika ned mig. Jag tänker inte acceptera att bil felfördelad av statliga myndigheter, ej heller att min religionsfrihet anses som mindre skyddsvärd jämfört med monoteistisk religion.

Vi ägnar oss åt bön, övergångsritualer, högtidsfirande och själavård på Sörmlands Stavhov; vår verksamhet utgör lika stor samhällsnytta som vilken annan kyrkobyggnad som helst, och den skall därmed erkännas som ett andaktshus av staten.

Jag som gode skall inte heller behöva nagelfaras av tjänstemän på statliga myndigheter. Jag har precis samma funktion som en frikyrkopastor, och det hus där jag bedriver min gärning skall erkännas som ett andaktshus.

Jag kommer med största sannolikhet att återkomma till ämnet. Detta är principiellt viktigt både utifrån ett demokratiskt perspektiv, men även för andra inom den hedniska kretsen. Även om Sörmlands Stavhov är det första dedikerade hovet i Sverige, så är vi sannolikt inte det sista. Det gäller alltså att säkerställa hedningars rättigheter även framöver.

Jag har bifogat ett kort på när syjuntan har möte i den fastighet som numer är Sörmlands Stavhov. Om än de yttre uttrycken för vår tro skiljer sig, så är de säkerligen upprörda. För även de verkade i en tid då staten ansåg sig ha ätt att sätta sig över folks trosutövning.Boken om Heimdall

Stav Posted on Wed, December 26, 2018 03:00:23

För fyra år sedan publicerade jag ett blogginlägg med titeln ”Heimdalls svärd”, där beskrev jag kortfattat systematiken inom stav och synen på guden Heimdall inom traditionen. Jag avslutade med att deklarera att stav är en Heimdall-kult. [1]

I den här texten utvecklar jag Heimdall utifrån ett stavperspektiv. Texten bygger på min egen analys och tolkning av stavs systematik och struktur och de olika aspekter inom traditionen som berör Heimdall. Precis som många av mina inlägg är denna text att se som en källtext, då det är första gången uppfattningen från av en muntlig tradition förmedlas i en sammanhållen text.

Den här texten blir en djupdykning där jag försöker förtydliga Heimdalls väsen, det underlättar således om man har följt bloggen och har en relativt god kunskap om nordisk mytologi. Men, jag kommer lämna referat till andra blogginlägg som jag har skrivit och som berör de olika områden jag avhandlar. Jag refererar även till de skriftliga källorna och nämnvärda forskare.

Den här texten samlar alltså ihop en stor textmassa, och sammanfattar väldigt mycket av mitt bloggande. Den här texten kan ses som det inledande kapitlet i den bok jag publicerat kapitelvis på nätet under de senaste fyra åren. Den som utgår från denna text och följer referenserna utlovas en god förståelse för vad stav faktiskt är och hur det fungerar. Sedan är det upp till läsaren att avgöra om den vill försöka tillgodogöra sig även de praktiska bitarna av stav. Enligt mig är det praktiska utövandet precis lika viktigt som det teoretiska.

Inledning

Inom akademin framstår Heimdall lite som en gåta, man vet inte riktigt hur man skall förhålla sig till honom. Från mitt perspektiv som stavutövare är detta väldigt konstigt. Heimdall nämns på åtskilliga ställen i de litterära källorna, om man analyserar vad han gör, och vad han säger, och hur man beskriver honom; så tycker jag att man får en ganska tydlig bild.

I Eddadikten Rigsthula beskrivs hur Heimdall besöker människorna under namnet Rig, han besöker olika familjer och utifrån detta formeras de samhällsklasser som utgör kärnan i samhället. Rig ger de människor han möter goda råd och förmedlar kunskap om runor och annat praktiskt. Han är delaktig när de lär sig stridskonst och magi och annan värdefull kunskap. Till slut kommer en punkt då Jarls son Kon Unge (konung) överträffar Rig i kunskap om runor, och därmed får överta hans namn. Det ger nästan intrycket av en gudomligt inrättad och ärftlig kungaätt, till skillnad från stav har Rigsthula ett socioekonomiskt perspektiv. [2]

I Rigstula framställs Heimdall som en lärare och förmedlare av kunskap, en länk mellan gudar och människor. Enligt de litterära källorna är det Oden som fångar upp runorna från underjorden, men det är Heimdall som förmedlar kunskapen till människorna. Måste vi relatera Heimdall till en gudomlighet från en annan tradition så kommer Grekernas Hermes Trismegistos nära till hands, likaså Egypternas Thot eller Metatron som förekommer i judisk och kristen mysticism.

Enligt stavs uppfattning är Heimdall den av gudarna som främst förstår människorna och deras behov, han är den mänskligaste av gudarna, och han lyssnar till människorna. Han kan därmed liknas med en psykolog. Enligt stavs uppfattning är Heimdall beskyddare av jarlklassen, alltså tänkarna, filosoferna och läkarna. [3]

Geometri och tidräkning

I artikeln om Heimdalls svärd beskriver jag hur Heimdall inom stav är knuten till den sjunde runan, och att man genom att stapla den sju gånger skapar en illustration av Urds väv. I artiklarna om runställningarna och stridskonsten så har jag beskrivit hur man inom stav uppfattar detta som en geometrisk illustration som visar flera underliggande lager av vår verklighet. I denna illustration finns flera aspekter av universums förutsättningar inkodade, och precis som en hyperkub, eller tesserakt, så skall illustrationen uppfattas som en skugga av något multidimensionellt som man försöker förmedla på en tvådimensionell yta.[4][5][6]

Illustrationen av väven har starka paralleller med medeltida geometri och platonism, och den fyller samma funktion som de kuber man använder inom andrafilosofiska skolor. Man kan även se paralleller till modern fysik där geometri spelar en viktig roll. Från ett strikt stavperspektiv knyter vi alltså Heimdall till matematik. Men vi knyter honom även till kunskap i största allmänhet. Oavsett om man utgår från mysticism eller modern fysik, så är det återkommande att man använder avstånd, vinklar och former för att förklara universums egenskaper.

Heimdall personifierar systematiken inom stav, och därmed knyts Heimdall även till tidräkning genom den runkalender som är en integrerad del av stavs systematik. Detta är den enda levande runkalender som existerar idag, den är dessutom mer omfattande än de jämförbara medeltida runkalendrar man känner till. Stavs kalender har mycket tydliga mytologiska kopplingar, och är till skillnad från medeltida kalendrar helt fristående från den kristna kalendern. Heimdalls koppling till tidräkning är inte speciellt kontroversiellt utifrån ett akademiskt perspektiv, då han blåser i Gjallarhornet och markerar slutet på innevarande tidsålder. [7]

Heimdalls ljud – Valans spådom

Genom Heimdalls lur och att han beskrivs ha en extremt välutvecklad hörsel; så är det naturligt att förknippa Heimdall med musik. Jag kan inte komma på någon annan nordisk gudomlighet som i källorna är lika tydligt förknippas med ett musikinstrument. Om man applicerar matematik på former får man geometri, applicerar man matematik på ljud skapas musik.

Enligt fysiken är ljud inget annat än vibration, och vibration är i sin tur energi. Enligt fysiken är vibration en förutsättning för universum, utan detta skulle allt stagnera och falla isär. Atomer och molekyler behöver energi för att hålla ihop.

Valans spådom är en av de viktigaste dikterna i den nordiska mytologin, där beskrivs världens skapelse och undergång. Dikten inleds med en uppmaning till Heimdalls söner att lyssna.

Hören mig alla heliga släkten, större och smärre söner av Heimdall; du vill ju, Valfader, att väl jag täljer forntida sägner, de första, jag minnes.

På fornisländska lyder den inledande strofen;

”Hljóðs bið ek allar helgar kindir, meiri ok minni mögu Heimdallar”

Ordet Hljóðs betyder ljud, men det kan också vara en uppmaning att vara tyst och lyssna på något viktigt. Ordet bið, alltså ber, förstärker att det är en uppmaning till åhöraren att inta tystnad, men ordet kan också åsyfta bön och tålamod. Ordet mögu som brukar översättas till söner korrelerar till den moderna svenskans måg, även ingifta släktingar kan gå under denna benämning. Ordet mögu kan även syfta till unga män i allmänhet, och har släktskap med den feminina motsvarigheten mö. De som uppmanas att lyssna behöver med andra ord inte uppfattas som genetiska ättlingar till Heimdall.

Redan i inledningen av dikten förbinds alltså Heimdall till både ljud och människor. Man kan uppfatta att ljud som urprincip och underliggande förutsättning, länkas samman med människorna som har kommit många steg senare i skapelseprocessen. Versen binder genom Heimdall samman människorna med alla nivåer i universum. Människan är skapelsens krona, utan att för den sakens skull ställa människorna över något annat. Det är många underliggande lager som krävs för att människorna skall kunna existera. Samma ögonblick som universum slutar att vibrera och göra ljud så upphör mänskligt liv.

Det är också värt att notera att heliga släkten nämns i samband med uppmaningen att lyssna, vilket indikerar att det som förmedlas i sig är heligt. Ord är magiska och heliga inom många religioner, inte minst i en muntligt traderad religion som nordisk hedendom. De skriftliga källorna är som bekant nedtecknade muntliga berättelser.

I Strof 27 av Valans spådom så återkommer man till Heimdall i förhållande till ljud:

(Lönnroth) Hon vet var Heimdals hörsel är gömd Under det heliga högresta trädet

På fornisländska är det återigen det mångtydiga ordet hljóð som används. Ordet kan som nämnts vara en uppmaning att lyssna under tystnad, men det kan även beskriva ljud, ton, musik eller hörsel. Om man tittar på andra nordiska översättningar så är hörsel inte ett självklart val, andra nordiska översättare har översatt strofen med ”Heimdalls ljud”, eller Heimdalls horn.

En del forskare finner det förbryllande att Valans spådom inleds med en referens till just Heimdall. Men den aktade religionshistorikern Gro Steinsland, menar att man under den sena vikingatiden framhäver Heimdall som ett svar på utmaningarna från kristendomen, och att detta visar att hedendomen fortsatt var nyskapande och aktiv.

Steinsland argumenterar för att Heimdall representerar en mer human riktning av hedendomen, jämfört med myterna omkring Oden. Man stakar ut en ny framtid fri från de släktfejder och edsbrott och svek som präglade vikingatiden, både på ett mänskligt och gudomligt plan. Alltså frigör man sig genom Heimdall från de motsättningar som i förlängningen leder till Ragnarök. Man har alltså tagit lärdom från myterna, och genom denna lärdom valt en annan väg. [8]

Himmelsberget, kosmologin och ursprunget

I sången om Grimner berättar Oden att Heimdall har sin boning på Himmelsberget.

Vers 13:
Himinbjorg
är den åttonde,
och Heimdall där säges
över helgedomarna härska;
i sitt trevna hus
tömmer gudaväktarn
glad sitt goda mjöd.

Steinsland menar att denna vers tydliggör att Heimdall hör hemma i de övre kosmologiska skikten. Vidare nämns i versen att Heimdall därifrån härskar över helgedomarna, vilket påminner om uppfattningen inom stav att Heimdall är jarlarnas, det vill säga prästerskapets, beskyddare. Versen avslutas med att Heimdall i sitt hem glatt dricker sitt goda mjöd. I nordisk diktkonst refererar mjöd ofta till insikt och kunskap. Under den här tiden gör man inte heller skillnad mellan humaniora, vetenskap eller andlig kunskap; det är en senare uppdelning. Utifrån ett stavperspektiv är det inte någon egentlig skillnad mellan vetenskap och andlighet, det är endast olika vägar att försöka förstå vår omvärld och de villkor vi lever under.

Religionshistoriskt är det inte alls kontroversiellt att hävda att Heimdall har en kosmologiskt funktion. Inom stav är Heimdall knutpunkten mellan de sju världarna i kosmologin, och kopplingarna visualiseras med Hagl runan, alltså en geometrisk illustration av kosmos. Denna uppfattning är inte helt annorlunda jämfört med källorna som uppger att Heimdall vaktar bron Bifrost som knyter ihop världarna. Förutom att stav tillför en geometrisk dimension, så ses även Heimdall som en personifiering av knutpunkten. Heimdall är alltså en integrerad del av universum enligt den bild stav förmedlar.

Värt att nämna är att man inom stav inte förmedlar någon uppfattning om Yggrasil eller Bifrost, kosmologin knyts helt och hållet samman genom Hagl runan.

Följer man logiska steg utifrån Stavs kosmologiska illustration, så kan man faktiskt avkoda stora delar av den nordiska skapelseberättelsen; dessutom rimmar illustrationen väl med underliggande lager i Eddorna. Utifrån stavs kosmologi kan man dessutom dra paralleller till klassisk platonism.

Den främsta källan till nordisk kosmologi kommer från den medeltida isländska skalden Snorre Sturlasson. Jämfört med Snorres kosmologiska beskrivning är stavs kosmologi extremt sammanhållen. Snorres kosmologi faller isär vid närmare granskning, medan stavs kosmologi står pall för kritisk granskning. Stavkosmologin är unik i vår tid, men jag har valt att inte publicera detaljstudier av stavkosmologin. Flera gånger har jag skrivit utkast, men varje gång har jag slutat eftersom det kändes som jag dissekerade traditionen.

Heimdall hör alltså samman med den matematik, i form av geometri, ljud och tid, som återkommer i olika religioners skapelseberättelser. Dessutom utgör Heimdall det urmedvetande som krävs för att överhuvudtaget kunna skapa universum. Det är en väletablerad filosofisk uppfattning att tanken och fantasin kommer före allt. Ingenting kan skapas om inte någon tänker ut det i förväg. Enligt stavs skapelseberättelse, som ännu är muntligt traderad, så är det Heimdall som står för denna tanke. Stav uppfattar alltså Heimdall som den första, och den äldsta av gudarna. Stav uppfattar till och med att Heimdall stammar från en tidigare kosmisk cykel.

Heimdall gudarnas rådgivare

Även gudarna har nytta av Heimdalls vishet och goda råd. I kvädet om Trym berättas att jätten Trym har stulit Tors hammare, för att återlämna hammaren kräver jätten att få gifta sig med Fröja. Fröja vägrar att gå med på detta, vilket föranleder att Heimdall ger rådet att Tor själv bör
ta på sig brudkläderna. Så här översatte Erik Brate strof 15 i Trymskvädet:

Då yttrade Heimdall,
av asar den vitaste, –
han visste väl framtiden
som vanerna
annars –
“Bindom på Tor då
brudelin;
bäre han
det stora
brisingasmycket!


Benämningen den vitaste av asar är inte helt tydligt enligt språkvetarna, men det verkar finnas två uppfattningar. Den ena är att vit syftar på att någon är vacker och har lyster. Den andra möjligheten är att vit syftar på någon som inte behöver arbeta fysiskt, och som kan sitta i skuggan och filosofera och därmed undvika solbränna. Inom stav finns dock uppfattningen att färgen vit är knuten till jarlklassen, alltså prästerskapet. Heimdall ses som jarlklassens främsta gudomlighet. De andra gudomligheterna som representerar jarlklassen har en viss dragning åt krigarna i Herseklassen, det har inte Heimdall. Han är den mest utpräglade jarlgudomligheten.

Stav- Heimdalls skola

Stav har blivit omtalat som en stridskonst, men enligt traditionsbäraren är stav främst ett verktyg för att förmedla kunskap. Ivar Hafskjold har beskrivit stav som familjens utbildningssystem, genom vilket släktens medlemmar har erhållit den kunskap de behövt.

Föreställ dig att Heimdall skall förmedla sin kunskap till människorna, eller att människor skall förmedla Heimdalls kunskaper, och kunskapen om Heimdall vidare. Vore det inte i sådana fall lämpligt att försöka förpacka så mycket av kunskapen som möjligt omkring de runor som Heimdall lärt människorna? Man skapar helt enkelt ett runbaserat system där man kodar in matematik i form av tidräkning, geometri och musik. De gudomligheter som Heimdall lärt människorna om finns i denna struktur. Men även kosmologin, elementläran och örtmedicin och annan viktig kunskap. Man går så långt att man till och med kodar in hantverk och stridskonst. På många olika plan försöker man med minsta gemensamma nämnare att tydliggöra universums underliggande hemligheter.

Den som utgår från systemet får hänvisningar till vad den utifrån sina egna behov bör studera och expandera för att utveckla sig som människa. Hela den här artikeln är full med kunskap jag erhållit tack vare att jag utgått från stav.

Men, även en kult till en gudomlighet som är väldigt vetenskaplig behöver bön; därför lär sig eleverna runställningarna. Kort beskrivet en mångfacetterad ritual där man manifesterar och internaliserar runorna och applicerar deras form på allt från skriftspråk till stridskonst. Även bönsång och andningstekniker för stridskonst finns integrerade i ritualen. Till och med aspekter av förfädersdyrkan finns i runställningarna.

Det fantastiska med denna ritual är att man kan lära den på en dag, sedan har man att göra resten av livet. Genom den egna kroppen och sinnet ger ritualen utifrån de egna förutsättningarna en individanpassad träning. Kunskaperna och insikterna överförs i ett mångdimensionellt kontext, där kropp, sinnen och ande samverkar till att förmedla kunskapen.

Stridskonsten som lärs ut, bland annat genom runställningarna, bygger också på minsta gemensamma nämnare. Man lär ut små byggstenar som ger utövaren underliggande förståelse för stridskonstens principer och regler, detta hänger sedan samman med den filosofi inom systemet som stipulerar hur universum och samhället är konstruerat. Man utgår från den runbaserade geometri som systemet uppfattar är grunden till all skapelse i universum. De fem personligheterna, eller klasserna, som Heimdall strukturerade samhället omkring är också essentiella inom stridskonsten. Till och med gudomligheterna används för att manifestera och tydliggöra stridskonsten, vilket i sin tur förmedlar kunskap om gudomligheternas karaktär.

Heimdalls människokännedom i relation till de fem klasserna uppmanar dessutom utövaren att ha ett psykologiskt perspektiv till stridskonst, vad föranleder att man går i strid? Kan man välja en annan och mer kostnadseffektiv väg? Vad är det som triggar motståndaren? Hur tänker motståndaren? Precis som med skapande, så kan ingen större strid vinnas om den inte först vinns i tanken.

Stav kan alltså liknas vid en hednisk motsvarighet till fysikens periodiska system, en stark grundstruktur där utövaren likväl har möjlighet att systematisera nya upptäckter och insikter efterhand. Därmed stärks systemet och traditionen ju mer vi studerar och ju mer vi förstår.

Vetenskapsmannen Heimdall uppmanar oss att värdera all fakta som finns till buds, det finns ingen motsägelse mellan vår religion och vetenskap. Vi är inte dogmatiska eller fundamentalistiska. Vi förväntas vara kritiska och undersökande, även gentemot den egna traditionen. Vi förväntas analysera stavs struktur, och ifrågasätta de komponenter som ingår, genom denna process lär vi oss förstå systemet bättre. Jag själv utgör en av traditionens främsta kritiker, och jag utmanar traditionen så fort jag ser en chans. Jag har många gånger trott mig se brister i systematiken, varje gång har systemet vunnit den intellektuella kampen; och varje gång har jag kommit ut på andra sidan med mer kunskap. Genom stav har jag utmanat Heimdall, genom stav har Heimdall utbildat mig. Heimdall är en tålmodig och överseende lärare.

Fokusen på Heimdall inom stav, och synen på densamma, innebär att stav är helt unikt i ett modernt hedniskt perspektiv. Det finns ingen annan form av modern nordisk hedendom som är i närheten så sammanhållen som stav. Den starka systematiken, och de oerhört många lager som är inkodade innebär att stav är en oerhört kraftfull filosofisk tradition. Jag har personligen aldrig sett någon annan stridskonst där filosofin och kampkonsten är så hårt integrerade.

Men, det vore ett misstag att tro att Heimdall är den enda viktiga gudomligheten inom stav. Heimdall personifierar blott systematiken och strukturen, andra gudomligheter sätter sin prägel på traditionen som helhet. Traditionen är så ambitiös, att även det som egentligen inte går att systematisera är utsatt på kartan, och därmed medvetandegjort för utövaren. [9]

Stavs tillkomst

Oinsatta människor påstår emellanåt att stav är ett modernt påfund, men betänk att ovanstående text enbart är ett litet kondensat av allt traditionen innehåller. Det torde vara uppenbart för alla hur komplex denna tradition faktiskt är. Enligt mig finns det tre tänkbara alternativ omkring stavs tillkomst.

Det första alternativet är att stav ursprungligen förmedlades direkt av Heimdall, vilket borde vara den självklara slutsatsen utifrån ett rent religiöst perspektiv. Men, för den som besitter en gnutta kritiskt tänkande så framstår detta nog som ett tveksamt påstående.

Det andra alternativet är att det tog Heimdalls följare åtskilliga generationer att strukturera och systematisera all kunskap de hade; med syfte att utbilda kommande generationer, precis på samma sätt som de uppfattade att Heimdall en gång utbildade deras förfäder.

Men i slutändan är det nog lättast att sluta sig till att stav är ett modernt påfund. Men då får man även finna sig i att man geniförklarar skaparen av systemet. Denna har ju visat på större insikt och förmåga att tolka nordisk mytologi, kosmologi och runor än både den samlade akademin och runmagiska rörelsen tillsammans. Skaparen av stav ligger långt före alla andra på alla plan. Det är förstås teoretiskt möjligt att det förhåller sig så att stav är skapat av ett geni. Fast vi utgår som sagt från en logisk och vetenskaplig filosofisk skola, följdfrågan blir således hur sannolikt det är?

I slutändan bryr sig nog varken Heimdall, vår traditionsbärare, eller undertecknad om vad kreti och pleti har för uppfattning om traditionens ursprung. Vi ärar Heimdalls gärning bland människorna genom att erbjuda de som efterfrågar andlig bildning efter deras förmåga.

Mitt syfte med att skriva har varit att sprida kunskap om stav, vilket verkar ha varit till gagn för en del människor. Men jag hoppas även att jag inspirerat en och annan till aktivt utövande. Det är omkring det aktiva utövandet som traditionen får en chans att fortleva. Endast delar av stav kan överföras via text, viktiga delar av stav måste upplevas och erfaras för att ge eleven utbyte.

Referenser i texten:

[1] Heimdalls svärd,
http://blogg.angerboda.se/#post6

[2] De fem personligheterna inom stav,
http://blogg.angerboda.se/#post5

[3] Stavs health practices,
http://engblogg.angerboda.se/#post3

[4] Stavar sätter Heimdalls söner,
http://blogg.angerboda.se/#post19

[5] Stridskonsten inom stav,
http://blogg.angerboda.se/#post18

[6] Fungerar stav?
http://blogg.angerboda.se/#post31

[7] The esoteric rune
calendar of Stav, http://engblogg.angerboda.se/#post5

[8] Gro Steinsland,
Fornnordisk religion, 2007.

[9] Kampkonst, hedendom och schamanism, http://blogg.angerboda.se/#post16


Icke refererade artiklar av värde:

The stav poem,
http://engblogg.angerboda.se/#post4

An interview about Stav and heathenism,
http://engblogg.angerboda.se/#post8

The winter thing,
http://engblogg.angerboda.se/#post2

Tenen- det mystiska vapnet
inom stav, http://blogg.angerboda.se/#post12

Mann-runan,
http://blogg.angerboda.se/#post20


Totalt finns ett fyrtiotal
artiklar på mina engelska och svenska bloggsidor.

Citerade Nordiska dikter:

Rigstula:
http://heimskringla.no/wiki/Rigstula_(Erik_Brate)

Valans Spådom:
http://heimskringla.no/wiki/Valans_spådom

Sången om Grimner:
http://heimskringla.no/wiki/Sången_om_Grimner

Kvädet om Trym:
http://heimskringla.no/wiki/Kvädet_om_TrymFungerar stav?

Stav Posted on Fri, December 21, 2018 03:47:01

En återkommande fråga som jag får är huruvida stav fungerar. Frågan kräver att den definieras, menar man stav som andligt verktyg eller filosofiskt ramverk? Eller frågar man huruvida stav är utvecklande fysiskt och psykiskt? Eller reducerar man stav till kampkonsten inom traditionen?

Allt inom stav är integrerat till den grad att det är svårt att separera delarna från varandra, men oftast är det specifikt kampkonsten frågeställaren undrar över. Därför utgår jag från denna i detta blogginlägg, men med en liten brasklapp att kampkonsten endast är en del av helheten.

För ett par månader sedan befann jag mig på tjänsteresa Bologna i Italien, det var en behaglig sensommarkväll och jag är på väg tillbaks till hotellet efter en sen middag med kollegor och samarbetspartners. Vi hade ätit och druckit gott vilket verkar vara obligatoriskt i Italien.

Jag går längst en typisk italiensk tidlös gränd, och som det brukar vara i Italien är det en hel del folk ute även fast det är sent och mitt i veckan. På andra sidan gränden ser jag ett par ruffiga typer sitta och konversera på trottoaren, i det här läget uppfattar jag inte att de utgör något egentligt hot. Men när jag passerar så ropar en av dem och börjar snabbt närma sig snett bakifrån. Personen kommer från klockan halvfem för att beskriva vinkeln med militär vokabulär. Det här är en vinkel där man normalt är ganska exponerad, och det är en ypperlig angreppsvinkel.

När jag hör att personen kommer mot mig så använder jag instinktivt den vändning som är en essentiell, och en ibland negligerad del av runställningarna; det är dock en av de viktigaste inkodade rörelserna i ritualen. Den som vill läsa mer hänvisar jag till min tidigare bloggpost om just runställningarna. Men kort vill jag nämna att en aspekt av ställningarna är att programmera psyket och kroppen för stridskonsten inom stav.

Vändningen gör att jag snabbt kommer i en position där jag kan möta personen som närmar sig. Jag sätter även upp ena handen i en fé position för att försäkra sig om att han inte kan komma för nära mig. Han reagerar instinktivt på mitt snabba byte av position, där rollerna i praktiken är ombytta, och jag har min hand innanför hans trygghetsgräns. Med stav terminologi så har jag nu kontroll över personens huvudlinje. Ni som följt bloggen vet att vi inom stav utgår ifrån en geometrisk uppfattning av kampkonst i relation till runorna.

Jag har lärt mig en viktig lärdom genom stav, när man tar kontroll över någons linjer så reagerar de instinktivt, speciellt någon är otränad blir lätt mentalt blockerad. Personen som närmar sig mig fryser till, vilket ger mig några ögonblick att bedöma det som sker. Jag passar på att läsa av vad personen verkar ha för intention och huruvida den har något tillhygge eller liknande, och vart den har sina händer.

Mannen är ungefär lika lång som mig, och återfår fattningen men med en tydlig stresseftersom gått innanför hans gräns. Han börjar prata, och trots att jag inte kan italienska förstår jag att han ber om pengar; jag svarar lugnt på engelska att jag inte har några pengar. Han väljer då att runda mig på behörigt avstånd och avlägsnar sig snabbt från platsen.

Om jag istället hade uppfattat att personen utgjorde ett hot; så hade jag som sagt full kontroll över hans centrumlinje. Jag hade snabbt kunnat åsamka honom stor skada, exempelvis hade jag kunnat använda runorna Rei eller Björk för ett rakt angrepp mot känsliga delar. Jag hade även haft möjlighet att fullfölja den fé position jag hade och använda den till att kasta honom rakt ned på backen. Jag förstår att det här med runpositioner och linjer är vagt för den som inte ägnat sig åt stav, men enkelt uttryckt var han vidöppen för eventuella angrepp från mig, och precis som vändningen hade jag dessa möjligheter inkodade i ryggmärgen.

Denna person hade sannolikt inte avsikt att skada mig, utan ville troligen bara tigga pengar. Men jag kan inte utesluta onda avsikter helt och hållet. Det kan lika gärna varit så att han hade för avsikt att råna mig ifall jag varit ett lättare offer. Det viktiga i sammanhanget är dock att jag hamnade i en potentiellt farlig situation, att jag agerade utifrån min träning; och instinktivt skaffade jag mig själv psykologisk och fysiskt övertag.

Om man lyssnar på utövare av andra kampkonster, är det inte ovanligt att de berättar om hur de hamnat i konfrontationer och helt tappat bort åratal av träning och istället börjat med rallarsvingar. Detta hände inte mig denna gång, utan jag följde precis det mönster som jag konditionerat min hjärna och min kropp att agera efter.

Jag har ett annat exempel, som skedde för över femton år sedan, det är alltså så pass gammalt att jag kan återge delar av händelseförloppet utan att skämmas alltför mycket. I grova ordalag handlar situationen om att jag utrustad med rattkrycka möter en person med kniv. Det som lett till den prekära situationen kan inte beskrivas som min stoltaste stund. Det fanns åtskilliga tillfällen att bryta en situation som eskalerade, men jag hade aktivt valt att driva på konflikten.

När jag ser personen med kniven närma sig, så går jag upp i en tydlig gard med rattkryckan, och i det här läget väljer personen att vika av och springa åt ett annat håll för att skaffa skydd. För första gången under händelseutvecklingen visar jag prov på lite förstånd och låter personen komma undan.

När min motståndare vek av, så hade jag lika väl kunnat avancera och drämt till honom i skallen. Jag hade också kunnat välja en låg svansgard som inbjöd till ett angrepp; och slagit rattkryckan i skallen på honom så fort han kom inom räckhåll. Om jag drämt honom i skallen, så hade jag förstås kunnat säga att min träning gjort att jag vunnit över en knivbeväpnad person. Nu kan jag säga att min obalans vid tidpunkten, samt att jag inte tränat lika länge, gjorde att jag lät en situation eskalera helt i onödan. Men väl där tog jag likväl kontroll över utvecklingen med hjälp av den träning jag hade. Jag hade även sinnesnärvaro nog att inte baserat på aggressivitet slå rattkryckan i skallen på personen! Därmed besparade jag mig en statligt subventionerad semester på mindre pittoreskt vilohem.

Ovanstående är ett exempel på att stav är principstyrt, den gången var det en rattkrycka, men jag hade använt precis samma gard med en vandringskäpp eller ett enhandssvärd. Vi delar i princip endast upp vapnen utifrån om de är enhandsvapen eller tvåhandsvapen.

Utöver detta finns det exempel där jag använt stav till att kontrollera situationer långt innan de lett till konflikt, då har jag i ett tidigt skede använt stavs psykologiska sidor. Det är nog dessa tillfällen man bör vara stoltast över. Samtidigt är jag trygg i att veta att jag utifrån min träning har förutsättningar att agera fördelaktigt ifall detta någon gång brister. Kampkonsten är som sagt var inte en avskild del, utan den änniskokännedom man får genom stav är precis lika användbar i vardagslivet och i fredliga möten med sina medmänniskor. Jag vill därför framhålla att stav inte handlar om att slåss! Åtminstone inte enligt det mönster som många idag föreställer sig att man skall slåss efter.

Vill man bli duktig på att slåss utifrån det allmänt accepterade konceptet, så är inte stav rätt väg. Då finns det betydligt bättre alternativ. Vill man däremot lära sig en kampkonst med en helhetssyn på tillvaron, som erbjuder både andliga, psykologiska och fysiska verktyg till konflikthantering, så kan stav vara rätt väg. Men var beredd på att avsätta en rejäl träningsdos för att nå dit, och var beredd på att offra många av dina föreställda sanningar på vägen.

Det finns garanterat inte någon stavklubb inom bekvämt avstånd heller, så det är ingen idé att maila mig och fråga om jag kan rekommendera någon tränare på din lokala ort. Stav är exklusivt och för dem som är villiga att anstränga sig lite extra. Är man ute efter rekreationsträning så rekommenderas att man söker sig till närmaste kampsportsklubb, den
träningen är säkert givande även om det inte är stav.

Vill man bara slåss däremot, så behöver man varken stav eller någon konventionell kampsport, några av de bästa slagskämpar jag känt hade i princip ingen träning överhuvudtaget. Fast de var precis som jag beskrev mig själv i stycket ovan, duktiga på att skapa onödiga konflikter omkring sig. Dessutom var de duktiga på att effektivt avsluta dem eftersom de besatt en rejäl dos våldskapital. Rent allmänt undrar jag dessutom vart slagskämparna tagit vägen? När jag var yngre fanns det gott om dem, idag verkar det mest vara fega nidingar med skjutvapen.Next »