Jag har inte skrivit något inlägg om fördelarna med att utöva stav, även om jag har nämnt saker i förbigående i andra blogginlägg. Så jag tänkte utveckla det lite mer i detta inlägg, med betoning på de hälsofrämjande aspekterna.

För den som vill lära sig kampkonst som utgår från ett skandinaviskt perspektiv så är stav ett väldigt bra alternativ. Speciellt för den som känner en dragning till förkristen nordisk andlighet så erbjuder stav något helt unikt, nämligen en kampkonst som är sammanvävd med detta, och där det fysiska uttrycket endast är en manifestation av gammal nordisk filosofi.

Allt inom stav utgår från runställningarna, en välstrukturerad ritual där man helt enkelt formar runor med kroppen. Vid första intryck så påminner denna övning om Tai Chi, och syftet är nog ungefär detsamma. Runställningarna mjukar upp kroppen och programmerar in naturliga rörelsemönster. Det är dessutom en andningsövning som lär en att andas korrekt och öva upp lungorna. Runställningarna är väldigt meditativa och kan beskrivas med det moderna begreppet mindfulness.

Rörelserna i runställningarna lägger sedan grunden för kampkonsten inom stav. En annan viktig komponent inom stav är de grundhugg som man använder till att öva in huggmönster och lära sig korrekt huggteknik. Även stora delar av stavs fotarbete lärs via våra grundhugg. Grundhuggen är inledningsvis ofta utmanande för moderna människor, då vi inte är vana att jobba med kroppen på detta sätt. Man har ofta svårt att förflytta vapnen på korrekt sätt, speciellt i kombination med fotarbetet. Dessa övningar hjälper oss att skapa nya kopplingar i vår hjärna och vi utvecklar vår motorik. Grundhuggen lär oss att använda vår kropp på ett annat sätt. Även grundhuggen är meditativa och korrelerar med vår andning.

Grundhuggen är inte speciellt fysiskt ansträngande, och de belastar inte kroppen så hårt, de flesta klarar av grundhuggen. Samtidigt ger grundhuggen stort fysiskt utbyte och de stämmer väl med det moderna begreppet ”core träning”. Genom grundhuggen tränar vi fina muskler både i ben och i rygg, och grundhuggen tvingar oss att lyfta på axlar och röra ryggen på sätt som många inte gör idag. Därmed öppnas flödet av megin, eller livskraft, upp i kroppen. Även det vi benämner som mått, alltså fysisk styrka, utvecklas genom denna träning. Grundhuggen och runställningarna kommer att påverka hur man rör sig i vardagen, och utveckla ett naturligt rörelsemönster som är hälsofrämjande och som inte sliter på kroppen. Många av oss sitter idag för mycket stilla, och stavträningen är en perfekt motpol till detta.

Nästa steg i stavträningen är tvåmanna-former där en person angriper och en försvarar sig utifrån givna mönster. Dessa tvåmanna-former bygger helt på de fem maskulina personlighetstyperna inom stav; träl, karl, herse, jarl och kung. Alla rörelser som används utgår från grundhuggen och runställningarna. Här lär sig utövaren att se mönster och bedöma avstånd och tid. Tvåmanna-formerna lär oss balans och att maximera vår räckvidd, man lär sig att förstå sin kropp i tredimensionell rymd och hur man kan utnyttja detta till vår fördel. De fem personligheternas perspektiv lär oss också olika metoder att använda i vårt möte med andra människor, de kan appliceras både i fredliga möten och i konflikter. De fem metoderna ger oss ett filosofiskt utgångsläge när det gäller konflikthantering.

Stav är en unik kampkonst, som har beröringspunkter till både mindfulness och coreträning. Dessutom innehåller stav meditativa inslag och andliga tankegångar. Den som vill kan även se stav som en allomfattande religion; även om stav inte stipulerar att utövaren måste välja detta perspektiv.

Man behöver ingen speciell utrustning för att träna stav, det räcker med just en stav som man lätt kan göra själv eller köpa färdig i en kampsportsbutik. Ålder är inte heller avgörande, tvärtom kanske det kan vara en fördel att vara lite äldre när man börjar träna stav.

Eftersom det inte är en extremt fysiskt krävande kampkonst, så är det inget hinder om man initialt har dålig fysik. Stav kan säkert även vara lämplig att använda vid fysisk rehabilitering, men givetvis bör man då vara försiktig. Jag skulle även rekommendera stavträning för den som lider av utmattningssyndrom eller stress, jag tror att stav faktiskt har hjälpt till att reducera mina egna stressnivåer och därmed hjälpt mig att hålla bättre fokus på mitt arbete och övriga privatliv.

Tyvärr är inte stav så lättillgängligt i Sverige, det finns en aktiv träningsgrupp i Strängnäs, så om man bor i Strängnästrakten och finner stav intressant så har man extrem tur! Då finns det väl inget att tveka över? Det är väl bara att ta kontakt och fråga om det finns möjlighet att prova på?

Om man däremot bor annorstädes så får man istället hoppas att det arrangeras något nybörjarseminarium på lämpligt avstånd inom en snar framtid. Om någon är tillräckligt angelägen för att arrangera ett sådant seminarium någonstans, så kan man också höra av sig för att diskutera förutsättningarna!