Det är fyra år sedan jag startade denna blogg, tiden springer iväg. Jag tänkte därför skriva lite om syftet med bloggandet. Jag tänkte även resonera lite om stavs framtid, framförallt i ett svenskt perspektiv.

Den som följt bloggen måste ha noterat min fascination för stav, det är en fantastisk tradition som är unik i vår tid. Det är en oändligt stor andlig och filosofisk skola, som enligt mig kan mäta sig med de främsta motsvarigheterna i världen.

Det har varit oerhört kul att få presentera stav för nya människor, och det har varit roligt med de positiva reaktioner jag fått. Flera har beskrivit hur de har lusläst bloggen och varit helt tagna av innehållet. Någon har gått så långt att den har deklarerat att det är det bästa den läst om hedendom överhuvudtaget, trots många års studier. Det är den bästa kritik man kan få som skribent.

En av orsakerna till att jag startade bloggen var att nätet dominerades av en väldigt negativ syn på stav, de som spred bilden saknade dessutom helt och hållet inblick i vad stav är. Eftersom stav har gett mig så mycket i utbyte, så kände jag att det inte var mer än rätt att jag gav någonting tillbaks! Det bästa jag kunde göra var att sprida välgrundad kunskap om stav, baserad på mina många år med traditionen. I år har det gått 20 år sedan jag tog mina första stapplande steg med stav.

Den intensivaste perioden av bloggandet sammanföll dessutom med en tid då jag själv försökte förstå viktiga delar av stav. Bloggandet blev ett verktyg som jag kunde använda för att på ett strukturerat sätt undersöka stav på djupet. När jag bläddrar igenom mina gamla blogginlägg så blir jag förvånad över hur mycket jag har skrivit, och hur djuplodande en del artiklar är. Under perioder var bloggandet maniskt, jag kunde skriva fram till 3-4 på nätterna, för att sedan sova ett par timmar innan jag gick till jobbet. Jag är glad att jag lämnat den perioden bakom mig, det var inte alltigenom sunt.

En del av kritiken mot stav beror på att utövarna har varit dåliga på att tolka och förmedla stav, och speciellt utomlands har man haft svårt att hålla isär stav från de litterära källorna som avhandlar nordisk mytologi. Stav har mycket gemensamt med dessa källor, men det skiljer sig ibland på avgörande punkter. I engelskspråkiga länder har man även saknat en koppling till skandinavisk kultur och tradition, vilket har gjort att stav ibland har blivit väsensfrämmande i vissa framställningar. Därför valde jag att skriva en del artiklar på engelska, även om jag egentligen är rätt obekväm med att uttrycka mig på engelska. När jag skriver på engelska är det uppenbart för mig själv att jag tappar en nivå i mitt skrivande, det finstilta i språket lämnar en hel del att önska.

Stavs kalender

Ett exempel på en artikel som innehöll helt ny information är den engelska artikeln om den kalender som utgör en integrerad del av stavs kärna. Det var första gången kalendern beskrevs i ett strikt religionshistoriskt perspektiv och jämfördes med historiskt skandinaviskt bruk. Artikeln beskriver varför stav är strukturerat som det är, och denna kunskap var helt ny inom stavmiljön. Den kunskapen kom fram när jag ägnade mig åt komparativa studier mellan stav och skandinaviska medeltida runkalendrar.

En essentiell del av traditionen saknade alltså förklaring för två år sedan; vilket beror på att det är en levande tradition och dessa delar var inte helt relevanta för den moderna utövaren. Någonstans på vägen hade man helt enkelt glömt bort varför saker är som de är. Detta är ett exempel på att stav håller för granskning, och att traditionen enbart mår bra av det.

Då kalendern är så central i systemet så måste stav som helhet ha systematiserats med den som utgångsläge, i artikeln använder jag det faktumet till att resonera lite om stavs tänkbara ålder. Jag trodde detta skulle reta gallfeber på de som bestämt hävdar att stav är en modern konstruktion, jag har inte hört ett ljud. Tvärtom är artikeln om kalendern en av bloggens mest spridda och delade artiklar.

Jag skall erkänna att jag kände en viss tveksamhet innan jag började blogga, jag var orolig att jag skulle dra igång alla nättroll och att det därigenom inte skulle leda till något positivt. Men nättrollen har förblivit tysta, och numer behöver man bemöta väldigt mycket fakta om kritiken skall framstå som det minsta trovärdig. Bloggen har enbart gett positiva följdeffekter.

Genom bloggen har jag dessutom lärt känna människor med bakgrund inom andra esoteriska och andliga traditioner, samt folk som utövar andra kampkonst stilar. Detta har varit oerhört lärorikt, flertalet gånger har jag demonstrerat eller förklarat saker och själv fått en djupare förståelse genom det erfarenhetsutbyte det har fört med sig. Dessa människor fungerar även som goda ambassadörer för stav, och genom den auktoritet de har sprids ett gott rykte om stav.

Stavs kosmologi

Det skall nämnas att det finns en hel del fascinerande aspekter omkring stav som jag inte avhandlat i min blogg. Ett nämnvärt exempel är stavs syn på den nordiska kosmologin.

När det gäller nordisk kosmologi så är det ett ganska problematiskt område, den främsta källan är den medeltida isländska historikern och författaren Snorre Sturlasson. Men det råder konsensus inom religionshistoriken att Snorres kosmologi inte håller ihop, på flera punkter är Snorres kosmologi anpassad till kristen mysticism. Stav har en unik kosmologisk uppfattning, som skiljer sig på avgörande punkter från Snorres beskrivning. Under en period djupdök jag i akademiska uppsatser för att försöka förstå nordisk kosmologi i allmänhet, och stavs kosmologi i synnerhet.

Mycket av det jag hittade i akademiska källor gav stöd för stavs kosmologiska uppfattning, och ju mer jag studerade ju mer insåg jag hur väl sammanhållen stavs kosmologi är. Det finns en logik som saknas i Snorres beskrivning. Stavs kosmologiska beskrivning går att härleda till de djupaste lagren av nordisk mytologi. Men kosmologin inom stav resonerar även med klassisk mysticism, platonism och geometri. Det här var något jag väldigt gärna ville skriva om på bloggen. Jag skrev flera utkast, men jag kunde inte komma ifrån känslan av att jag totalt klädde av stav inför främmande ögon.

Istället för att blogga om kosmologin, valde jag att vid tre tillfällen föreläsa om densamma. Det blev rejäla djupdykningar eftersom så mycket omkring var tvunget att förklaras först. Varje föreläsning tog minst 3-4 timmar i anspråk. Bland de som lyssnade fanns flera kunniga religionshistoriker. Stavs unika kosmologi är alltså fortsatt muntligt traderad! Jag ställer mig tveksam till om jag kommer att föreläsa om stavs kosmologi igen, det kommer endast hända under absolut rätt förutsättningar.

Bloggen som resurs

Bloggen har blivit till en värdefull resurs för den som vill få en introduktion till stav, men jag vill mena att det viktiga fortfarande är att praktiskt utöva stav. Det fysiska utövandet öppnar upp för insikter vi aldrig kan nå enbart genom text.

Stav är i grund och botten flerdimensionellt. Det fysiska uttrycket av stav och kampkonsten erbjuder oss att uppleva tid och rum på ett annat sätt än vår moderna prägling har lärt oss. Text är däremot tvådimensionellt, och platt; men det kan fantastiskt nog extraheras till flerdimensionell kunskap genom vår fantasi. Dock blir det en omväg att gå över text, vissa aspekter traderas bäst om de hela tiden hålls flerdimensionella.

För att säkerställa att stav fortsätter vara en levande tradition så bör dessa delar traderas direkt från en person till nästa. Det här är alltså en avgörande skillnad mellan stav och den västerländska typ av kampkonst som modernt har benämnts som HEMA, där man helt baserar sin kampkonst på skriftliga källor till historisk kampkonst. Stav är inte låst
i någon speciell tidsepok, stav är här och nu. Hur stavs kampkonst såg ut förr i tiden är i princip irrelevant för dagens utövare.

Ett av mina motiv med att sprida kunskap om stav, är just att bidra till stavs fortlevnad. Det största hindret är den moderna människan och våra distraktioner och bristande disciplin. I vår samtid går det lätt att få folk att teoretisera och intellektuellt undersöka stav, det är dock svårare att få folk att faktiskt avsätta tid för att fysiskt ägna sig åt traditionen.

Det finns exempel på de som har god teoretisk förståelse omkring stav, men om man ger dem ett vapen så ser de mest förbryllade ut. P.g.a. bristande praktisk erfarenhet blir det för somliga svårt att tydligt se hur den fysiska delen av stav knyter an till det filosofiska och andliga. Dessa människor kan inte fysiskt manifestera stav, vilket är min stora farhåga för stavs framtid i Sverige.

I Sverige finns det idag en aktiv och kvalificerad instruktör som är erkänd av traditionsbäraren; nämligen undertecknad. Totalt finns det två kvalificerade, aktiva och erfarna instruktörer i hela Skandinavien! Det är en ganska skör tråd! Vi behöver definitivt bli fler om vi skall säkra stavs framtid i Skandinavien.

När jag erbjuder aktiviteter är det ganska vanligt att folk uttrycker att det inte passar in i deras schema, ofta efterlyser man andra tillfällen längre fram. Men eftersom allt hänger på en skör tråd, så finns alltid en reell risk att nästa tillfälle aldrig infinner sig. För den som vill lära sig stav, så är fönstret nu! Sen kan det vara försent. Varje individ som ägnar sig åt stav är en värdefull pusselbit som hjälper till att vitalisera stav.

När det gäller bloggens framtid, så tror jag att jag har uttryckt det mesta som jag vill säga om stav, och som jag anser är lämpligt att beskriva i det här mediet. Men jag hoppas att kunna flika in med lite betraktelser och kortare inlägg emellanåt.