Det är fyra år sedan jag startade
denna blogg, tiden springer iväg. Jag tänkte därför skriva lite
om syftet med bloggandet. Jag tänkte även resonera lite om stavs
framtid, framförallt i ett svenskt perspektiv.

Den som följt
bloggen måste ha noterat min fascination för stav, det är en
fantastisk tradition som är unik i vår tid. Det är en oändligt
stor andlig och filosofisk skola, som enligt mig kan mäta sig med de
främsta motsvarigheterna i världen.

Det har varit oerhört kul att få
presentera stav för nya människor, och det har varit roligt med de
positiva reaktioner jag fått. Flera har beskrivit hur de har lusläst
bloggen och varit helt tagna av innehållet. Någon har gått så
långt att den har deklarerat att det är det bästa den läst om
hedendom överhuvudtaget, trots många års studier. Det är den
bästa kritik man kan få som skribent.

En av orsakerna till
att jag startade bloggen var att nätet dominerades av en väldigt
negativ syn på stav, de som spred bilden saknade dessutom helt och
hållet inblick i vad stav är. Eftersom stav har gett mig så mycket
i utbyte, så kände jag att det inte var mer än rätt att jag gav
någonting tillbaks! Det bästa jag kunde göra var att sprida
välgrundad kunskap om stav, baserad på mina många år med
traditionen. I år har det gått 20 år sedan jag tog mina första
stapplande steg med stav.

Den intensivaste perioden av bloggandet
sammanföll dessutom med en tid då jag själv försökte förstå
viktiga delar av stav. Bloggandet blev ett verktyg som jag kunde
använda för att på ett strukturerat sätt undersöka stav på
djupet. När jag bläddrar igenom mina gamla blogginlägg så blir
jag förvånad över hur mycket jag har skrivit, och hur djuplodande
en del artiklar är. Under perioder var bloggandet maniskt, jag kunde
skriva fram till 3-4 på nätterna, för att sedan sova ett par
timmar innan jag gick till jobbet. Jag är glad att jag lämnat den
perioden bakom mig, det var inte alltigenom sunt.

En del av kritiken mot stav beror på
att utövarna har varit dåliga på att tolka och förmedla stav, och
speciellt utomlands har man haft svårt att hålla isär stav från
de litterära källorna som avhandlar nordisk mytologi. Stav har
mycket gemensamt med dessa källor, men det skiljer sig ibland på
avgörande punkter.

I engelskspråkiga länder har man
även saknat en koppling till skandinavisk kultur och tradition,
vilket har gjort att stav ibland har blivit väsensfrämmande i vissa
framställningar. Därför valde jag att skriva en del artiklar på
engelska, även om jag egentligen är rätt obekväm med att uttrycka
mig på engelska. När jag skriver på engelska är det uppenbart för
mig själv att jag tappar en nivå i mitt skrivande, det finstilta i
språket lämnar en hel del att önska.

Stavs kalender

Ett exempel på en artikel som innehöll
helt ny information är den engelska artikeln om den kalender som
utgör en integrerad del av stavs kärna. Det var första gången
kalendern beskrevs i ett strikt religionshistoriskt perspektiv och
jämfördes med historiskt skandinaviskt bruk. Artikeln beskriver
varför stav är strukturerat som det är, och denna kunskap var helt
ny inom stavmiljön. Den kunskapen kom fram när jag ägnade mig åt
komparativa studier mellan stav och skandinaviska medeltida
runkalendrar.

En essentiell del av traditionen
saknade alltså förklaring för två år sedan; vilket beror på att
det är en levande tradition och dessa delar var inte helt relevanta
för den moderna utövaren. Någonstans på vägen hade man helt
enkelt glömt bort varför saker är som de är. Detta är ett
exempel på att stav håller för granskning, och att traditionen
enbart mår bra av det.

Då kalendern är så central i
systemet så måste stav som helhet ha systematiserats med den som
utgångsläge, i artikeln använder jag det faktumet till att
resonera lite om stavs tänkbara ålder. Jag trodde detta skulle reta
gallfeber på de som bestämt hävdar att stav är en modern
konstruktion, jag har inte hört ett ljud. Tvärtom är artikeln om
kalendern en av bloggens mest spridda och delade artiklar.

Jag skall erkänna att jag kände en
viss tveksamhet innan jag började blogga, jag var orolig att jag
skulle dra igång alla nättroll och att det därigenom inte skulle
leda till något positivt. Men nättrollen har förblivit tysta, och
numer behöver man bemöta väldigt mycket fakta om kritiken skall
framstå som det minsta trovärdig. Bloggen har enbart gett positiva
följdeffekter.

Genom bloggen har jag dessutom lärt
känna människor med bakgrund inom andra esoteriska och andliga
traditioner, samt folk som utövar andra kampkonst stilar. Detta har
varit oerhört lärorikt, flertalet gånger har jag demonstrerat
eller förklarat saker och själv fått en djupare förståelse genom
det erfarenhetsutbyte det har fört med sig. Dessa människor
fungerar även som goda ambassadörer för stav, och genom den
auktoritet de har sprids ett gott rykte om stav.

Stavs kosmologi

Det skall nämnas att det finns en hel
del fascinerande aspekter omkring stav som jag inte avhandlat i min
blogg. Ett nämnvärt exempel är stavs syn på den nordiska
kosmologin.

När det gäller nordisk kosmologi så
är det ett ganska problematiskt område, den främsta källan är
den medeltida isländska historikern och författaren Snorre
Sturlasson. Men det råder konsensus inom religionshistoriken att
Snorres kosmologi inte håller ihop, på flera punkter är Snorres
kosmologi anpassad till kristen mysticism. Stav har en unik
kosmologisk uppfattning, som skiljer sig på avgörande punkter från
Snorres beskrivning. Under en period djupdök jag i akademiska
uppsatser för att försöka förstå nordisk kosmologi i allmänhet,
och stavs kosmologi i synnerhet.

Mycket av det jag hittade i akademiska
källor gav stöd för stavs kosmologiska uppfattning, och ju mer jag
studerade ju mer insåg jag hur väl sammanhållen stavs kosmologi
är. Det finns en logik som saknas i Snorres beskrivning. Stavs
kosmologiska beskrivning går att härleda till de djupaste lagren av
nordisk mytologi. Men kosmologin inom stav resonerar även med
klassisk mysticism, platonism och geometri. Det här var något jag
väldigt gärna ville skriva om på bloggen. Jag skrev flera utkast,
men jag kunde inte komma ifrån känslan av att jag totalt klädde av
stav inför främmande ögon.

Istället för att blogga om
kosmologin, valde jag att vid tre tillfällen föreläsa om densamma.
Det blev rejäla djupdykningar eftersom så mycket omkring var
tvunget att förklaras först. Varje föreläsning tog minst 3-4
timmar i anspråk. Bland de som lyssnade fanns flera kunniga
religionshistoriker. Stavs unika kosmologi är alltså fortsatt
muntligt traderad! Jag ställer mig tveksam till om jag kommer att
föreläsa om stavs kosmologi igen, det kommer endast hända under
absolut rätt förutsättningar.

Bloggen som resurs

Bloggen har blivit till en värdefull
resurs för den som vill få en introduktion till stav, men jag vill
mena att det viktiga fortfarande är att praktiskt utöva stav. Det
fysiska utövandet öppnar upp för insikter vi aldrig kan nå enbart
genom text.

Stav är i grund och botten
flerdimensionellt. Det fysiska uttrycket av stav och kampkonsten
erbjuder oss att uppleva tid och rum på ett annat sätt än vår
moderna prägling har lärt oss. Text är däremot tvådimensionellt,
och platt; men det kan fantastiskt nog extraheras till
flerdimensionell kunskap genom vår fantasi. Dock blir det en omväg
att gå över text, vissa aspekter traderas bäst om de hela tiden
hålls flerdimensionella.

För att säkerställa att stav
fortsätter vara en levande tradition så bör dessa delar traderas
direkt från en person till nästa. Det här är alltså en avgörande
skillnad mellan stav och den västerländska typ av kampkonst som
modernt har benämnts som HEMA, där man helt baserar sin kampkonst
på skriftliga källor till historisk kampkonst. Stav är inte låst
i någon speciell tidsepok, stav är här och nu. Hur stavs kampkonst
såg ut förr i tiden är i princip irrelevant för dagens utövare.

Ett av mina motiv med att sprida
kunskap om stav, är just att bidra till stavs fortlevnad. Det
största hindret är den moderna människan och våra distraktioner
och bristande disciplin. I vår samtid går det lätt att få folk
att teoretisera och intellektuellt undersöka stav, det är dock
svårare att få folk att faktiskt avsätta tid för att fysiskt ägna
sig åt traditionen.

Det finns exempel på de som har god
teoretisk förståelse omkring stav, men om man ger dem ett vapen så
ser de mest förbryllade ut. P.g.a. bristande praktisk erfarenhet
blir det för somliga svårt att tydligt se hur den fysiska delen av
stav knyter an till det filosofiska och andliga. Dessa människor kan
inte fysiskt manifestera stav, vilket är min stora farhåga för
stavs framtid i Sverige.

I Sverige finns det idag en aktiv och
kvalificerad instruktör som är erkänd av traditionsbäraren;
nämligen undertecknad. Totalt finns det två kvalificerade, aktiva
och erfarna instruktörer i hela Skandinavien! Det är en ganska skör
tråd! Vi behöver definitivt bli fler om vi skall säkra stavs
framtid i Skandinavien.

När jag erbjuder aktiviteter är det
ganska vanligt att folk uttrycker att det inte passar in i deras
schema, ofta efterlyser man andra tillfällen längre fram. Men
eftersom allt hänger på en skör tråd, så finns alltid en reell
risk att nästa tillfälle aldrig infinner sig. För den som vill
lära sig stav, så är fönstret nu! Sen kan det vara försent.
Varje individ som ägnar sig åt stav är en värdefull pusselbit som
hjälper till att vitalisera stav.

När det gäller bloggens framtid, så
tror jag att jag har uttryckt det mesta som jag vill säga om stav,
och som jag anser är lämpligt att beskriva i det här mediet. Men
jag hoppas att kunna flika in med lite betraktelser och kortare
inlägg emellanåt.