Inbjudan till ett kombinerat endagarsseminarium som avhandlar adalruna och stav!

Med två auktoriteter som föreläser inom respektive område. Det erbjuds
möjlighet att ta del av levande filosofiska och andliga system som är
strukturerade kring runorna.

Adalruna

Johannes Bureus
var Sveriges första riksantikvarie, han var likaså vår första runolog
och den som först nedtecknade runalfabetet. Bureus var verksam på
1500–1600 talet, och var lärare åt Gustav II Adolf. Bureus var även en
mystiker, esoteriker och kabbalist. Adalruna är Johannes Bureus
filosofiska system, vilket han strukturerat omkring de medeltida
runorna.

Föreläsningen ämnar ge deltagaren en introduktion till adalruna. Föreläsare är Thomas Karlsson. Thomas Karlsson
doktorerade 2010 vid Stockholms universitet med en avhandling om
Bureus. Thomas är även en internationellt erkänd esoteriker och
författare, hans böcker har översatts till flertalet språk. Thomas är
även grundare av ordenssällskapet Dragon Rouge.

Stav

Stav har främst blivit omtalat som kampkonst, men det är egentligen ett
filosofiskt och andligt system strukturerat omkring de sexton runorna i
den yngre runraden. Stav har traderats som en muntlig tradition i Norge,
och systemets exakta ålder är inte känd. Stav ger en sammanhållen
version av norrön andlighet, där runor, mytologi, kosmologi och element
samt kalender förbinds med en gemensam struktur.

Föreläsningen
syftar till att ge åhöraren en introduktion till systemet och en
uppfattning om hur det fungerar. Föreläsare är Roland Zerpe. Roland har
studerat stav sedan slutet av 1990 talet, och lärt sig främst från den
nuvarande traditionsbäraren, Ivar Hafskjold. Roland är en välkänd profil
och debattör inom den moderna hedniska rörelsen. Han är även
initiativtagare och gode på Sörmlands Stavhov, Sveriges enda aktiva
stavgrupp, samt Sveriges idag enda hedniska hov.

Plats:

Lördagen den 17; e juni, Dragon Rouge tempel på Kungsholmen i Stockholm.
Under söndagen den 18; e finns möjlighet för deltagaren att besöka
Sörmlands Stavhov för en praktisk introduktion till stav.

Kostnad: 700: – förskott. Studenter och arbetslösa erbjuds rabatt, 350: -.

Alla intäkter går oavkortat till Sörmlands Stavhov och Dragon rouge verksamheter.

Anmälan till: adalruna@angerboda.se